من همان گدای عشق تو بودم

خدایا من در کلبه ی حقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریاییت نداری من چون تویی دارم تو چون خودت نداری

شهریور 93
12 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
24 پست
دی 92
11 پست